Skip to content

Turun TT-tapahtuma

Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 Turku otti vastaan Tulevaisuuden Tekijät projektin ensimmäisen vierailun. Tilaisuus pidettiin Nuorten Muslimien Foorumin ja Turun paikallisen musliminuorten yhdistyksen, Safiina ry:n toimitilassa.

TT-ryhmää olivat ottamassa vastaan osa Safiinan hallituksesta, sekä yhdistyksen muita jäseniä. Osallistujia oli tapahtumaan ilmoittautuneita vähemmän, mutta paikalle saapuneiden erinomaisen aktiivinen osallistuminen tilaisuuden tapahtumiin korvasi tämän kuilun.

Alkuesittäytymisen jälkeen ryhdyttiin melkeinpä suoraan keskustelemaan, Safiina ry:n toiminnasta, mitkä ovat yhdistyksen vahvuudet, mitä käytäntöjä voidaan siirtää muille kaupungeille eteenpäin ja mitä kehitettävää ja parannettavaa toiminnassa on?

Safiinan toiminnan esittelyn jälkeen, merkille pantavaa oli yhdistyksen monipuolinen ja laaja toimintakenttä, mm. viikoittaista kerhotoimintaa ja urheiluvuoroja, kulttuuritapahtumia, urheiluturnauksia, kesäleirejä, talven viikonloppuleirejä, sekä koulutustilaisuuksia. Lisää yhdistyksen toiminnasta, tapahtumista ja kuvia löydät nettisivusta: http://safiina.wippiespace.com/index.html .

Yhdistyksen muita vahvuuksia oli selkeästi huomattava kulttuurikirjo.  Safiinalla on erittäin monikulttuurinen jäsenistö, niin hallituksen aktiivien, kuin yleistenkin jäsenten kohdalla. Kansalaisuuksia olivat mm. Somaliasta, Kurdistanista, Suomesta, Algeriasta, Jordaniasta, Palestiinasta, Irakista, Iranista, Marokosta, Egyptistä.

Ryhmä kykenee toimimaan hyvin ja luomaan erittäin hyvän verkoston edistämään yhdistyksen toimintaa. Safiina on hyvin verkostoitunut ja tekee aktiivisesti yhteistyötä niin muiden paikallisten nuorisojärjestöjen, kuin kunnan eri tahojen ja niiden tarjoamien nuorisopalveluiden kanssa.

Turku jäätyy?

Kahteen edelliseen vuoteen verrattuna yhdistyksen toiminta on hidastunut ja harventunut huomattavasti. Safiina onnistui yhdessä Nuorten Muslimien Foorumin (NMF ry) kanssa hankkimaan pitkään haaveilemansa oman toimitilan, mutta remonttityön jälkeen ei ollut enää voimia kalustaa tilaa ja suunnitella siihen enemmän toimintaa.

Syyksi hallituksen jäsenet näkevät sen, että moni yhdistyksen aktiiveista ja ”tukipilarijäsenistä” ovat joko muuttaneet pois Turusta tai eivät voi kiireittensä takia antaa samanlaista panosta, kuin ennen, eikä heidän tilalle ole saatu uusia toimijoita.

Tämä johti siihen, että työ kasaantui vain muutaman henkilö harteille, jonka johdosta tahti hidastui. Vaikka toiminta onkin Safiinalla monipuolinen, osa jäsenistä oli sitä mieltä, ettei ole vähään aikaan tapahtunut mitään uutta vaan samaa toistuu. Tämä heidän mielestään laskee hieman mielenkiinnonkin. Tiedotukseen on myös satsattava, jäsenten mielestä, sillä välillä menee ohi mielenkiintoisiakin tapahtumia, joihin he olisivat halunneet osallistua.

Tästä alkoi rakentava keskustelu siitä, kenellä on vastuu yhdistyksen toiminnasta ja sen onnistumisesta? Jos kerran toiminta on vapaaehtoista ja kohderyhmä, jotka ovat itse jäsenet, voivat vaikuttaa suoranaisestikin siihen, minkälaista ja kuinka laadukasta toimintaa yhdistys tarjoaa heille, ryhtymällä aktiivisemmin mukaan ja osallistumalla sen tuottamiseen.

Hallituksen jäsenten mukaan kaikki jäsenet ovat aina tervetulleita kokouksiin ja toiminnan suunnitteluun. He ovat kuuluttaneet siitä monesti ja järjestäneet avoimia kokouksia, mutta jäsenten osallistuminen on ollut heikkoa.

Siihen jäsenet vastasivat, että välillä on hankalaa lähteä mukaan kokouksiin, ehdottamaan tai suunnittelemaan uutta toimintaa, koska näkevät, etteivät ole tarpeeksi päteviä eivätkä ole perillä kaikista yhdistyksen toiminnasta. ”Vaikka välillä tuleekin joitain hyviä ideoita, siinä on aina pieni kynnys uskaltaa yksin menemään kokouksiin niitä esittämään”- eräs jäsen kuvaili.

Turku tuleen!

Aktiivien jäsenten puutteen, tiedotuksen tehostamistarpeen ja muiden pienten haasteiden huolimatta Safiinalla on erittäin hyvä pohja kehittämään toimintansa yhä kattavammaksi, tehokkaammaksi ja mielenkiintoisemmaksi. Keskustelimme myös siitä, että yhdistyksen rooliakin voi hieman muokata niin, ettei se ole aina vain se tietty ryhmä, joka tuottaa toimintaa ja tapahtumia. Yhdistyksen rooli voi olla myös toiminnan mahdollistajana, antaa tietoa, tilaa ja työkaluja kiinnostuneille ja halukkaille kehittämään omaa toimintansa. Näin siirretään ja jaetaan vastuutakin luotettavasti.

Näin ollen aloimme yhdessä jäsenten ja hallitusjäsenten kanssa pohtia, miten saada toimintaa elvytettyä niin että siihen osallistetaan mahdollisimman moni Turun nuorista.  Tavalla, jossa madalletaan kynnystä niin että jäsenillä ja muilla kiinnostuneilla nuorilla olisi helppoa osallistua siihen. Tapa, jossa kukaan ei tuntisi itsensä vähäosaiseksi vaan jokaisella olisi jotain annettavaa.

Ideaksi tuli järjestää ”Aktiivipaja”-iltaa. Tapahtuma olisi kaikille avoin, siinä yhdistyisi huvi ja hyöty. Tarkoituksena olisi, että lyhyen Safiinan, sen toiminnan ja tapahtuman kulun esittelyn jälkeen nuoret jakautuvat kiinnostuksensa mukaan ryhmiin, jo etukäteen ilmoitettuihin, erilaisiin työpajoihin keskustelemaan ja ideoimaan. Työpajoja olisivat esim. media, kulttuuri, urheilu, luonto, politiikka, uskonto, koulutus, taide, jne. Työpajojen aiheet ja sisältö ilmoitetaan etukäteen, jotta osallistujat voivat valita heitä kiinnostavia ja niitä joissa heillä on eniten osaamista.

Ideoinnin jälkeen kukin tyhmä esittelee muille, mitä ovat työpajassaan saaneet aikaiseksi. Näin samoista asioista kiinnostuneet löytävät toisiaan ja asiantuntijoina voivat lähteä kehittämään omaa projektia tai kerhotoimintaa. Moni oli sitä mieltä, että CIMOn Youth in Action ohjelmasta löytyisi hyvinkin rahoitusta ja tukea näille työpajoista syntyville projekti-ideoille. Samaten Turun kaupungin nuorisoasiankeskukselta ja opetusministeriöltä.

Tästä tapaamisesta jäi erittäin hyvä mieli ja vahva usko siihen, että Aktiivipajat -tapahtuman toteutuessa Safiinan toiminta monipuolistuu ja kukoistuu entisestään. Ja siitä löytyy varmaankin uusia aktiiveja kantamaan yhteistä vastuuta.

TulevaisuudenTekijät työryhmä jatkaa yhteistyötä Safiinan kanssa, kannustaa ja tukee osaamisensa ja tietotaitonsa mukaan. Aktiivipajat projektin kehitystä voitte seurata jatkossa Safiinan nettisivuilta ja TT-ryhmän seikkailuja muissa Suomen kaupungeissa tästä blogista ja TulevaisuudenTekijät facebook sivulta https://www.facebook.com/profile.php?id=599051776&ref=ts#!/TulevaisuudenTekijat

Mainokset

Tulevaisuuden Tekijät

Helsingin flaba

 

 

Tulevaisuuden tekijät on Suomen islamilaisen neuvoston(Sine) nuorisolautakunnan projekti. Projektia on valmisteltu vuodesta 2009. Projektin tavoitteena on edistää musliminuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Projekti kestää vuoden 2012 loppuun asti. Projektin vetäjät (TT-tiimi) kiertävät eri kuntia ja kaupunkeja tapaamassa musliminuoria ja vetävät koulutustilaisuuden kohdenuorille. Projektin lopussa on kokoava tapaaminen johon TT tiimi kutsuu nuoria ympäri Suomen yhteen keskustelemaan projektista ja mitä sillä saatiin aikaan.

Tulevaisuuden tekijät is a project by Finnish islamic council’s (Sine) youth board. The project has been ongoing since 2009. The aim of the project is to promote the participation of muslimyouth and their possibilities to influence in their respective communities. The project is lead by a team (TT-team) who visit different towns in Finland meeting the youngsters from the target group. In each town there will be a training day for the youth and in the end of the project there will be a gathering meeting to which the TT-team will invite youth from all over Finland to discuss the project and it’s possible outcomes.